چشم انداز بيمه های مهندسی در صنايع نفت،گاز و پتروشيمی

مولف: مجيد حبيبي ، تاريخ انتشار: سال ۱۳۹۰

 

اين كتاب شامل فصل هايي همچون كليات بيمه هاي مهندسي و بيمه هاي مهندسي در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي است.
مجيد حبيبي نويسنده كتاب «چشم اندازبيمه هاي مهندسي در صنايع نفت، گازو پتروشيمي » در بخشي از مقدمه اين كتاب با اشاره به اين كه پيچيدگي هاي صنايع عظيم وابسته به نفت و عدم شناخت و همكاري نامطلوب بين دو صنعت نفت و بيمه در سال هاي گذشته همواره موجب سلب آسايش خاطر سرمايه گذاران، پيمانكاران و صاحبان اين صنايع شده است، عنوان كرده است: براي شناخت اين دو صنعت از يكديگر، به دو عامل ريسكهاي بيمه پذير در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي و پوششهاي قابل ارايه در صنعت بيمه نيازمنديم. كتاب چشم انداز بيمه هاي مهندسي در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي سعي دارد اين امكان را براي كارشناسان اين دو صنعت فراهم آورد و در بخش دوم با اشاره اي به تاريخچه صنعت نفت ، ريسك هاي بيمه پذير در اين صنايع و پوشش هاي قابل ارايه بيمه اي و مورد نياز صنايع مذكور مورد واكاوي قرار گرفته است.

 
علاقمندان جهت سفارش اين كتاب مي توانند با انتشارات بيمه البرز با شماره ۲۹۴۶۱۰۵۰ (۰۲۱) تماس حاصل فرمايند.
 
بهاي هر جلد : ۷۵۰۰۰ ريال

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.