بيمه های آتش سوزی

نويسنده: حسين سليمي، تاريخ انتشار: سال ۱۳۸۹

 

نويسنده اين كتاب با توجه به محسوس بودن نياز به منابع فارسي در ارتباط با بيمه هاي آتش سوزي در صنعت بيمه، نتيجه مطالعات و تجربيات خود را درامر بيمه خاصه بيمه آتش سوزي كه مي توان گفت از مهم ترين رشته هاي مورد نياز صنايع است را در اين نگارش جمع بندي كرده است. صدور بيمه هاي آتش سوزي ، انواع پوشش هاي بيمه اي آتش سوزي و خسارت آتش سوزي از جمله بخش هاي مختلف اين كتاب است.

 
 


بهاي هر جلد : ۴۰۰۰۰ ريال

كتاب در حال حاضر موجود نيست

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.