چشم انداز ريسک های آينده

ترجمه و تاليف: نسرين طلايي فرد،‌ تاريخ انتشار: سال 1388

 

مترجم كتاب چشم انداز ريسكهاي آينده هدف از انتشار اين كتاب را نگاهي به خطرات آينده نه چندان دور كه با آن مواجه خواهيم بود ، عنوان كرده است و در پيشگفتار آورده است: از آنجايي كه شناسايي و بررسي ريسكها اولين كار بيمه گري است لذا هر چه ما زودتر در شناسايي ريسك ها موفقيتي كسب كنيم ، فرصت هاي بيشتري براي تحليل و واكنش در مقابل آنها خواهيم داشت.
كتاب مذكور داراي دو بخش و هر بخش داراي فصلهاي متعددي همچون آيا ريسك هاي آينده بيمه پذير هستند، مديريت ريسك ، مفاهيم بيمه ، سازمان بازارهاي بيمه و عمليات شركت هاي بيمه است.

 

بهاي هر جلد : ۳۲۰۰۰ ريال

كتاب در حال حاضر موجود نيست 

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.