قوانین اختصاصی صنعت بیمه

الف ) قانون بیمه 
قانون مزبور مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۰۷ مشتمل بر سی و شش ماده (شامل قوانین حاکم بر معاملات بیمه، فسخ و بطلان و مسئولیت بیمه‌گر) است. 
جهت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید. 

ب) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری
قانون مزبور مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۳۰مشتمل بر هفتاد و هفت ماده است. بخش اول این قانون به تشریح ارکان بیمه مرکزی (مجمع عمومی، شورای‌عالی بیمه، هیئت عامل، بازرسان)‌ و بخش دوم به قوانین مربوط به نحوه فعالیت مؤسسات بیمه پرداخته است.
جهت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید. 

ج ) قانون تاسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی
قانون مزبور مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم شهریور ماه یکهزارو سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ ۱۳۸۰/۰۶/۲۸ به تائید شورای نگهبان رسیده است .
جهت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید. 

د) قانون‌اصلاح‌قانون‌چگونگی‌اداره‌ مناطق‌آزادتجاری
قانون‌اصلاح‌قانون‌چگونگی‌اداره ‌مناطق‌آزاد تجاری مشتمل بر ماده واحده در تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۵ توسط مجلس شوای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۸/۴/۳۰ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است اصلاح این قانون در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۵ انجام شده است. با تصویب این ماده واحده تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی آن‌ها و مؤسسات کارگزاری بیمه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مجاز و صرفاً تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و به تصویب هیات وزیران رسیده باشد. 
جهت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید. 

ه) قانون بیمه شخص ثالث
قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مشتمل بر سی ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه مورخ شانزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم(۸۵) قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران تصویب و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
جهت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.