مقررات

الف ) مصوبات هیات دولت 
· حداقل سرمایه مؤسسات بیمه غیردولتی
تصویب نامه مورخ ۹۱/۰۵/۰۱هیئت وزیران به استناد بند (۳) ماده واحده قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی – مصوب ۱۳۸۰ –حداقل سرمایه پایه برای تأسیس مؤسسه بیمه مستقیم و اتکایی را تعیین کرده است. 
جهت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید. 

· مقررات‌ مؤسسات‌ بیمه‌ درمناطق ‌آزادتجاری ـ صنعتی
مقررات مزبور مشتمل بر سی و یک ماده در تاریخ۱۳۷۹/۰۶/۰۲توسط هیات وزیران تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲/۰۶/۰۵ اصلاح شده است. در این مقررات شرایط تأسیس، نحوه اخذ مجوز ثبت و پروانه فعالیت، چگونگی لغو پروانه و محدود نمودن فعالیت، نحوه نظارت بر فعالیت‌های مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و... آورده شده است. 
جهت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.
· آیین‌نامه ‌تاسیس، فعالیت‌ وانحلال‌ دفاتر ارتباطی
شورای عالی بیمه در اجرای وظایف مقرر در ‹‹قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری›› در جلسه مورخ۱۳۸۰/۱۲/۱۴ ‹‹آیین‌نامه تأسیس، فعالیت و انحلال دفاتر ارتباطی مؤسسات بیمه و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی در جمهوری اسلامی ایران›› را در شش ماده تصویب کرده است.
جهت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید. 

· درخصوص بیمه شخص ثالث
هیات وزیران در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تصویبنامه‌ای را مشتمل بر شش بند و دو تبصره برای اجرای نمودن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ( مصوب۱۳۸۰) را تصویب کرده است. 
جهت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید. 

ب) بخشنامه ها 
· بخشنامه ضوابط تدوین و عرضه محصولات بیمه ای جدید
در این بخشنامه که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۷/۱۵ توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است تعریف محصول بیمه ای جدید از نظر بیمه مرکزی شرایط و فرآیند ارائه محصول بیمهی ای جدید به بیمه مرکزی و نحوه ارائه محصول جدید به بازار و... آورده شده است. 
جهت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.