شرکت بیمه البرز با اعطای نمایندگی فروش به افراد حقیقی و حقوقی(شرکت های خدمات بیمه ای) یا بواسطه کارگزاران بصورت غیرمستقیم به بازاریابی و فروش بیمه نامه می پردازد. در حال حاضر بیش از 70 درصد فروش شرکت های بیمه بازرگانی در ایران توسط نمایندگان صورت می گیرد و این نمایندگان بابت خدمات فروش از شرکت های بیمه علاوه بر حق صدور (در صورت داشتن مجوز صدور بیمه نامه) کارمزد دریافت می کنند.

نقش شبکه نمایندگی در سهم بازار هر شرکت ، ترکیب پرتفوی و میزان فروش اهمیت ویژه ای دارد و شرکت های بیمه با انتخاب نمایندگان واجد شرایط و استقرار آن در گستره مناطق و شهرهای کشور ، حضور خود را در بازار بیمه گسترش می دهند.

1. فعالیت در یک صنعت پایدار
2. دریافت آموزش های بازاریابی و فروش بیمه
3. دریافت آموزش های تخصصی بیمه ای
4. شرکت در کارگاه های‌ آموزشی و همایش بیمه ای
5. دریافت کارمزد و یا حق صدور از فروش بیمه نامه
6. دریافت سود مشارکت در منافع

سامانه ثبت درخواست نمایندگی

متقاضی محترم - شما به منظور دریافت نمایندگی بیمه از شرکت بیمه البرز(سهامی عام) نیازمند دارا بودن چند شرط اولیه می باشید. بنابراین در صورتی که دارای هریک از شرایط زیر نمی باشید نسبت به ثبت درخواست اقدام ننمایید چراکه پس از بررسی پرونده درخواست شما رد خواهد شد.

1. امکان دریافت گواهی عدم اعتیاد از مراجع قانونی ذیربط
2. امکان دریافت گواهی عدم سوء پیشینه از مراجع قانونی ذیربط
3. تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
4. اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران
5. داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم(برای آقایان)
6. سکونت در شهر مورد درخواست

در صورتیکه دارای کلیه شرایط یادشده هستید می بایست به منظور ثبت درخواست نمایندگی از شرکت بیمه البرز(سهامی عام) به 10 دسته از پرسش های پیش بینی شده پاسخ کامل و معتبر دهید. ثبت اطلاعات ناقص و یا نامعتبر  برای هریک از بخش ها، در روال بررسی پرونده شما تاثیر داشته و ممکن است باعث رد شدن درخواست شما شود.

توجه ویژه : جهت استفاده بهتر از سامانه درخواست، خواهشمند است حداقل از مرورگر Internet Explorer نسخه 8.0 یا بالاتر و یا نسخه های جدید مرورگرهای GoogleChrome و FireFox استفاده نمایید.

توجه ویژه : برای ثبت اولیه اطلاعات پرکردن فیلدهایی از مرحله اول ، نهم و دهم اجباری می باشد. اطلاعات شما تا زمانیکه توسط شعبه مورد نظر بررسی نشود ، قابل ویرایش می باشد.

توجه ویژه : برای ثبت نهایی اطلاعات به مرحله نهایی رفته و دکمه ثبت نهایی اطلاعات را بزنید. ثبت نام شما زمانی تکمیل گردیده که از سیستم کد پیگیری به شما داده شود.

توجه ویژه : در حال حاضر امکان ثبت اطلاعات فقط برای شعبه های کاشان و اهواز امکان پذیراست.

مشخصات فردی و شهر مورد تقاضای نمایندگی

Create